Interreg IVA PMLab

De Nederlandse Provincie Limburg is 3 jaar geleden samen met een aantal binnen- en buitenlandse partners, gestart met het opzetten van een informatiesysteem voor fijnstof. Doel van het project is het verstrekken van betrouwbare informatie over de fijnstofbelasting in de Maas-Rijn Euregio, in het bijzonder langs de grenzen. Door vergelijkbare meetresultaten, uniforme procedures voor berekeningen en nauwkeurige kennis van soort, bronnen en verspreiding van fijnstof wordt betrouwbare informatie verkregen voor autoriteiten en de bevolking evenals meer zekerheid bij de infrastructurele plannen en luchtkwaliteitplannen.

Fijnstof is in onze omgeving één van de belangrijkste bronnen voor het ontstaan en verslechteren van veel aandoeningen aan de luchtwegen en aan het hart- en vaatstelsel. Het verlies aan gezonde levensjaren door ziekte of vroegtijdige sterfte in de Euregio, met een populatie van 3 miljoen inwoners, wordt geschat op 30.000 in 2010.

Belangrijke bronnen van fijnstof zijn het verkeer, verwarmingsinstallaties en de industrie. De Europese Unie heeft grenswaarden vastgesteld maar deze worden in de Euregio veelvuldig overschreden (aantal toegestane overschrijdingen van het daggemiddelde). Dit heeft niet alleen effect op de gezondheid, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe infrastructurele projecten.

Luchtvervuiling houdt niet op bij de grens. Een goede uitwisseling van informatie en een grensoverschrijdende samenwerking zijn daarvoor noodzakelijk, in het bijzonder voor een gebied als de Euregio.