Links

Tijdens het project worden diverse instanties met grote deskundigheid op het gebied van fijnstofmetingen betrokken, onder andere

Vlaamse Milieu maatschappij (VMM);
Agence Wallone de l’Air et du Climat (AWAC);
Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL-CELINE);
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW);
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam.Andere interessante/relevante links:

Europese Unie (EU)
Project Air Pollution Monitoring Technologies (AirMonTech)