Wepmapping tool fijn stof

Door op deze link te klikken krijgt u een overzicht van de actuele fijn stof concentraties in de Maas-Rijn Euregio.

In het nu geopende venster zit u in het midden een kaart met de actuele concentraties fijn stof. Links van de kaart ziet u het 'lagen' menu met hieronder het 'EMR luchtkwaliteit' stoplicht. Rechts van de kaart ziet u de legenda.
Hieronder wordt in het kort de verschillende menu's en functionaliteiten uitgelegd.

Lagen menu:

Dit menu bestaat uit de 4 lagen, 'Kaarten achtergrond', 'Administratieve grenzen', 'PM10 (24h-gem)' en 'Uitgebreide achtergrond informatie'.

Kaarten achtegrond: Hierin kan gekozen worden voor verschillende achtergronden van de kaart
 
 
Administratieve grenzen: In deze laag kunt u aangeven of u de grenzen van de EMR wilt zien, de verschillende gemeenten in de EMR of de verschillende regio’s.
 
 
Via onderstaand links kunt u meer informatie vinden over de verschillende indelingen van de EMR.
EMR grenzen
EMR gemeenten
EMR regio’s

PM10 (24h-gem): In deze laag kun u aangeven welke informatie over de fijn stof concentraties u wilt zien

De PM10 kaart van de PMLAB web mapping tool is opgebouwd met data aangeleverd door de nationale en regionale autoriteiten die zich bezighouden met luchtkwaliteit in de Euregio. De berekening voor het model is gebaseerd op actuele metingen bij meetstations in de EMR waarbij gebruik gemaakt wordt van een geostatisitisch model dat gebruikt wordt door IRCELINE. Dit model is aangepast aan gebruik voor de EMR regio door het PMLAB project. Het model gebruikt CORINE data over landgebruik en gemiddelde E-PRTR emissie data en combineert deze met een recent ruimtelijk concentratie verloop.

De functionaliteiten voor de PM10(24-avg) laag zijn:

 
Data beschikbaarheid: De tijd en datum van de laatste verversing van de kaart (data) staat vermeldt op de bovenste lijn van deze layer

Aantal ‘actieve’ meetstations die data aanleveren: Dit is te zin in het ‘Data Quality Traffic Light’ (klik met de linkermuisknop op ‘PM10 (24-avg)’

Voorspelling van fijn stof concentratie gebaseerd op statistiek van de verwachte weertype: Via de ‘PM statistics for next 3 days weather types’ tool (klik met de linkermuisknop op ‘PM10 (24-avg)’ top line). Deze tool laat de recente gemiddelde PM10 concentratie zien bij achtergrond- en verkeers meetstations (links boven en beneden) en de voorspelde DWD weer types voor de komende dagen gecombineerd met de berekende gemiddelde en range van de PM10 concentratie voor deze weertypes in de EMR (rechts). Additionele voorspellingen zijn te vinden bij IRCELINE, LANU/EURAD en RIVM.

PM10 meetstations (µg/mł): door met de muis over een station te gaan wordt de actuele waarde weergegeven, de codering van het station en wie verantwoordelijk is voor dit station. De actuele PM10 concentraties zijn gebaseerd op data van de nationale en regionale autoriteiten die zich bezig houden met luchtkwaliteit (IRCELINE, LANUV, PLIM, RIVM). De data van de verschillende meetapparatuur en verschillende nationale procedures is gecorrigeerd op basis van uitgebreide testen en meetcampagnes op verschillende meetstations in de EMR om te komen tot vergelijkbare meetdata.

PM10 concentration maps (µg/mł): De PM10 concentraties zijn berekend door gebruik te maken van recente data van de meetstations in de EMR en het geostatistisch model. De resolutie van de kaart is 1x1 km. De aangegeven concentraties kunnen substantieel afwijken van de werkelijk gemeten data.
 

Uitgebreide achtergrond informatie:
Via deze laag kunt u informatie aan de kaart toevoegen met betrekking tot emissies, landgebruik en het huidige transportverloop van stoffen in de atmosfeer
 

PM10 emissies en thematische kaarten Euregio Maas-Rijn:
Hieronder vallen de volgende functionaliteiten:

 
E-PRTR grote punt bronnen (Emitters > 50 tons per jaar): Grote punt bronnen volgens de Europese statistieken in het E-PRTR register. Deze grote emitters hebben normaal grote schoorstenen die leiden tot ver verspreidde maar lage concentraties aan de grond

E-PRTR diffuse emissies (2008)
:
Diffuse emissies volgens de Europese statistieken in het E-PRTR register. Deze emissies zijn verdeeld in de categorieën landbouw, industrie, luchtvaart, scheepsvaart, wegverkeer en wonen gebaseerd op 5 x 5 km rasters

CORINE landgebruik (2006)
:
Informatie over landgebruik in de Euregio gebaseerd op de CORINE land use data. Deze data geven informatie over de situatie van emitters in 100m x 100m rasters

Intensiteit temperatuurinversie volgens model
:
Informatie over lokale verschillen in de dispersie gedurende de nacht tijdens typische afkoeling in de avond. Deze waarde is berekend door de DWD cold air drainage model KLAM_21 een geeft een indicatie over de stabiele stratificatie van de lucht dichtbij de grond gedurende een rustige en heldere nacht. Stabiele stratificatie verhoogd het risico op hoge concentraties. Dit is typisch het geval in valleien en minder in warme stedelijke gebieden

PM10 jaargemiddelde concentraties 2008 – 2010
: Gemiddelde jaarconcentratie gebaseerd op de jaargemiddelde concentratie van de meetstations berekend met het geostatistische model

Rijnlands bruinkool winningsgebied
: Situatie van emitters die gerelateerd zijn aan de extensieve fijn stof bronnen afkomstig uit de bruinkool mijnen. De kaart laat de punt bronnen en mijnbouw gebieden zien

Luchtkwaliteitsplannen: Steden en gebieden die een luchtkwaliteitsplan hebben volgens de Europese wetgeving
 
PM10 Emission and Trajectories Europe:
Hieronder vallen de volgende functionaliteiten:


Back-Trajectories voor drielandenpunt
:
Kaart die de transport paden van de luchtmassa’s weergeeft die zich op dit moment boven de Euregio bevinden. De NASA Hysplit trajectories worden gegenereerd voor verschillende hoogtes en kunnen ook bekeken worden als profielen (klik met de linkermuisknop op ‘Back-trajectories…..’)

E-PRTR diffuse Emissies (2008)
:
E-PRTR data voor heel Europa om emitters aan geven die zich langs de transport paden van de luchtmassa’s bevinden.

 
Gebruik van de andere tools op de PMLAB webmapping tool homepage

Legenda
: De legenda geeft additionele informative over de kaart. Het kleusschema is aangepast aan het gebruik van verschillende kleuren en verdelingen in de verschillende landen. De kleuren voor de PM concentraties geven algemene lage of hoge concentratie aan, dit heeft geen relatie met een veilige of niet veilige PM situatie

 
EMR luchtkwaliteit: Het Air Quality traffic light onder het layer menu (links) geeft de algemene PM situatie in de EMR weer. Het kleurschema is gebaseerd op de laatste data van de meetstations.

 
Permalink: Deze tool bevindt zich links op de kaart. Het geeft u de mogelijkheid om de huidige kaart te ‘bevriezen’ met de huidige schaal, clip en combinatie van layers en om een link te maken die gebruikt kan worden in documenten of bookmarks

 
Links to PMLAB Project Partners: Links naar onze netwerkpartners kunnen gevonden worden onder het legend menu (rechts). Daarnaast staan links naar de organisaties die de PMLAB web mapping tool beheren (Dept. Geography, RWTH Aachen University, ISSEP, Ličge, IRCELINE).